Religie Cultul Ortodox – manual pentru clasa a II-a

Este o ediție nouă, îmbunătățită, a manualului după care au învățat deja peste 160 de mii de copii din generațiile anterioare.

Despre autori:

GABRIELA FAVU – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca – Profesoară de religie, gradul didactic I, co-autoare de manuale de religie și auxiliare didactice care au fost aprobate de Ministerul Educației, autoare de articole metodico-științifice în specialitate. Co-autoare a lucrării Ghid de proiectare didactică (volumul III), Editura Sf. Mina, Iași, 2006. Este mentor pentru practica pedagogică.

ANA NICOLETA DANCIU – Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, Craiova – Profesoară de religie, gradul didactic I, co-autoare de manuale și auxiliare didactice, autoare a lucrării Metodica predării religiei, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2005 și a numeroase articole și studii de specialitate. Are o îndelungată experiență ca mentor pentru practica pedagogică și ca metodist al Inspectoratului Școlar Județean Dolj.

IONELIA ȚIȚIRIGĂ – Colegiul Național „Carol I”, Craiova, Dolj – Profesoară de religie, gradul didactic I, co-autoare de manuale și auxiliare didactice. Este mentor pentru practica pedagogică și metodist al Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Are o consistentă experiență în organizarea de activități extracurriculare și proiecte școlare.

DANIELA PLEȘCA – Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași – Profesoară de religie, gradul didactic I, co-autoare de manuale și auxiliare didactice. Co-autoare a volumului Itinerar prin religiile lumii, Editura Spiru Haret, Iași, 2020. Este mentor pentru practica pedagogică, metodist al Inspectoratului Școlar Județean Iași, membră în comisii de organizare a numeroase olimpiade și consursuri la nivel național și internațional.

 

DE CE SĂ-L ALEGI?

1. Este o ediție îmbunătățită a manualului după care au învățat deja peste 160.000 de elevi.

2. Stimulează învățarea formativă prin întrebări intuitive și texte suport, cu lecturi urmate de aplicații practice.

3. Încurajează lucrul în echipă prin exerciții de grup.

4. Dezvoltă latura afectivă și empatică a copiilor prin activități motivante, rezolvare de probleme și colaborare între colegi.

5. Manualul are iustrații prietenoase, de bună calitate, cu un raport echilibrat între text și imagine, astfel încât atenția elevilor să nu fie distrasă de numărul mare de stimuli vizuali.

Go to top